Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

12.02.2019

Valdes paziņojums par pārstāvju sapulces sasaukšanu

Krājaizdevu sabiedrības valde paziņo par pārtāvju sapulces sasaukšanu.

Pārstāvju sapulce notiks 2019.gada 21.martā plkst.12.00. Sapulces vieta - Tallink Hotel Rīga, Elizabetes ielā 24, Rīgā.

Pārstāvju sapulces darba kārtība:
1. Par Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valdes un kredītkomitejas ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.
2. Par revīzijas komisijas ziņojumu.
3. Par 2018.gada pārskata apstiprināšanu un peļņas sadali.
4. Par grozījumu statūtos apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem un papildinājumiem krājaizdevu sabiedrības politikās, nolikumos un noteikumos.
6. Par revīzijas komisijas darba plāna apstiprināšanu 2019./2020.gadam.
7. Par auditora apstiprināšanu 2019.gada pārskata pārbaudes veikšanai.

Ar sapulces materiāliem un lēmumu projektiem krājaizdevu sabiedrības biedri var iepazīties Dzelzceļnieks KS birojā Turgeņeva ielā 14, Rīgā darbadienās no 9.00 līdz 17.00, kā arī pie pārstāvjiem.