Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Krājkonts

Noguldījums Krājkontā ir viselastīgākais uzkrājumu veidošanas risinājums.

 

Uz nenoteiktu laiku, ar iespēju papildināt un, 7 dienas iepriekš brīdinot, izņemt naudu

EUR

0,15%

Minimālais noguldījuma atlikums procentu aprēķinam:

50,00

* Tabulā ir uzrādīta gada procentu likme (spēkā no 28.03.2022.)

Līgumu var noslēgt:

Lietderīgi zināt:

  • Krājkonta procentu likmes var mainīties saskaņā ar spēkā esošajām Noguldījumu gada procentu likmēm procentu aprēķināšanas dienā;
  • Procenti par krājkontu tiek maksāti par laiku, kurā nauda faktiski atrodas kontā. Uzkrātie procenti katru mēnesi tiek ieskaitīti Jūsu kontā;
  • Noguldījumu vai tā daļu no krājkonta var izņemt ne agrāk ka vienu mēnesi pēc noguldījuma pirmreizējās summas ieskaitīšanas krājkontā un rakstveidā brīdinot par to krājaizdevu sabiedrību 7 (septiņas) dienas iepriekš;
  • Ja klients izņem noguldījumu va tā daļu neievērojot brīdinājuma termiņu (7 dienas), tad klients maksā komisiju - 1% no izmaksājamās summas;
  • Saskaņā ar Noguldījumu garantijas likumu, valsts garantē Jūsu noguldījumu drošību garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā EUR 100 000;
  • Sākot ar 2018.gada 1.janvāri stājušies spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. No 2018.gada 1.janvāra, izmaksājot procentu ienākumu klientam – fiziskajai personai, krājaizdevu sabiedrība ieturēs 20% nodokli un pārskaitīs to valsts budžetā. Šajā gadījumā klientam deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā nav obligāta.
  • Noguldījumu apkalpošanas noteikumi