Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Uzkrājuma noguldījums

Uzkrājuma noguldījums ir euro noguldījums uz 1 gadu ar iespēju uzkrāt līdzekļus kādam lielākam pirkumam, ceļojumam, vai vienkārši veidot naudas rezerves neparedzētiem izdevumiem.

Valūta EUR
Min. noguldījums 15
12 mēneši 2,75 %

 

* Tabulā ir uzrādīta gada procentu likme (spēkā no 01.07.2023.)

Līgumu var noslēgt:


Lietderīgi zināt: